CHÉN ĐỒNG – MẪU TCPT004

Đơn giá bán: Liên hệ

Chất liệu: đồng đỏ khảm ngũ sắc

Quy cách: ngai 3 chén hoặc 5 chén đặt bên trên

Sản xuất: đúc thủ công tại Công Ty Con Đường Mới.